Sojusz Lewicy Demokratycznej

Galeria: Lubuskie Forum Samorządowe SLD


20 kwietnia 2013 roku odbyło się Lubuskie Forum Samorządowe SLD. Organizatorami byli: RW SLD, RM SLD Zielona Góra oraz klub radnych SLD w Sejmiku Województwa Lubuskiego. Forum otworzył przewodniczący RW SLD poseł Bogusław Wontor, prowadzenie powierzono przewodniczącemu klubu radnych SLD w Sejmiku Województwa Lubuskiego Edwardowi Fedko. Pierwszym z prelegentów był poseł do PE Bogusław Liberadzki, który poruszył kwestie związane z nowym programowaniem w UE na lata 2013-2020, następnie głos zajął Marek Balicki przybliżając zgromadzonym problemy dzisiejszej służby zdrowia jak i dotyczącego naszego województwa komercjalizacji szpitala w Gorzowie Wielkopolskim. Temat rolnictwa i rozwoju wsi rozwinął poseł Cezary Olejniczak. Po przemówieniach zaproszonych gości rozpoczeła się debata, która w ożywionej atmosferze trwała do późnego popołudnia. W spotkaniu uczestniczyło ponad 250 osób w tym: prezydenci miast, burmistrzowie, starostowie, wójtowie i radni wszystkich szczebli. Podobne fora samorządowe odbywają się w ostatnich tygodniach na terenie całej Polski, frekwencja pokazała iż Lubuszanom na sercu leży dobro naszego województwa. Wszystkim przybyłym dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkania organizowane przez SLD.


Komentarze