Sojusz Lewicy Demokratycznej

Edward Skobelski

Wykształcenie wyższe techniczne – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Podyplomowe w zakresie administracji publicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ponad 40 – letni staż pracy w przedsiębiorstwach i administracji państwowej

 


Stanowiska, które piastowałem w ostatnich latach:
2002-2007    Kierownik Delegatury LUW w Zielonej Górze, oddelegowany do Starostwa
                    Powiatowego w Żarach
2002-2006    Starosta Żarski
2007-2011    Prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Żarach
do 2011        Społeczna funkcja prezesa Zarządu Powiatowego OSP w Żarach
obecnie         radny powiatu żarskiego (czwarta kadencja), członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP
                   RP woj. lubuskiego

 

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z